Tržiště

Toto místo slouží k prodeji, pronájmu, výměně a sdílení zboží a služeb s ostatními členy tržiště.