ბაზრის გაერთიანება

ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ პროდუქტების და სერვისების გაყიდვა, გაქირავება და გაცვლა ბაზრის სხვა მომხმარებლებთან.